Porady o BHP

i mówiłem o tym, że szkolenia z bezpieczeństwa i higieny pracy zmniejszają ich prawdopodobieństwo. Jest tak dlatego, że ktoś, który dobrze zna ryzyko występujące...na swoim miejscu pracy nie będzie podejmował ryzykownych rzeczy.

Dodane: 08-12-2014 07:56
Porady o BHP Bezpieczna i wydajna praca jest bardzo ważna w każdej firmie. Dlatego warto przeczytać o w moim poradniki. Zapraszam.

Zapobieganie wypadkom

Już kiedyś pisałem na temat wypadków przy pracy i mówiłem o tym, że szkolenia z bezpieczeństwa i higieny pracy zmniejszają ich prawdopodobieństwo. Jest tak dlatego, że ktoś, który dobrze zna ryzyko występujące...na swoim miejscu pracy nie będzie podejmował ryzykownych rzeczy.

Już nawet szkolenia online zwiększają bezpieczeństwo. Oczywiście pod warunkiem, że materiały szkoleniowe są opracowane rzetelnie. Oczywiście takie szkolenie musi być prowadzone przez uprawnioną firmę bhp.

Na straży przestrzegania przepisów bhp stoi Państwowa Inspekcja Pracy. Oczywiście jeśli zostaną przeprowadzone przez internet ale ze spełnieniem powyższych wymogów zakończą się egzaminem i otrzymaniem certyfikatu. Czyli po prostu poświadczenia odbycia szkolenia i uzyskania niezbędnej wiedzy. Takie certyfikaty są akceptowane przez PIP na równi z tymi uzyskanymi w standardowych szkoleniach.


Środki ochronne

Pisałem już o bhp w kontekście różnych dziedzin i zawodów. Dziś zamierzam poruszyć temat z zupełnie innej strony. Będę pisał o środkach ochronnych.

Bez wątpienia podstawową i najważniejszą sprawą jest właściwe przeszkolenie w zakresie bhp na danym stanowisku pracy. Bez tego reszta może nie wystarczyć, ponieważ po prostu osoba wykonująca pracę, może nie mieć pojęcia, w jaki sposób i kiedy użyć środków ochrony i jakich zagrożeń unikać.

Podstawowymi środkami i najczęściej spotykanymi, są te chroniące ciało pracownika przed zagrożeniami uszkodzeń fizycznych. Większość pracowników budowlanych nosi kaski ochronne - jest to tak oczywiste, że taki pracownik kojarzy się już z panem w kasku. Niby nic, ale taki kask potrafi oszczędzić wielu konsekwencji, a nawet uratować życie - na przykład jeżeli komuś na rusztowaniu wypadnie młotek i spadnie na głowę kolegi na dole.
Kolejnym środkiem ochrony są rękawice robocze - stosowane bardzo często. Mimo pozorów są bardzo istotne, bo nie tylko chronią dłoń przed uszkodzeniem, ale i umożliwiają długotrwałą pracę w komfortowych warunkach - w rękawicach trudniej jest dorobić się bolesnych odcisków. Używali ich już średniowieczni rycerze - dzięki rękawicom używanie mieczy i toporów, nie było tak wyczerpujące i trudne.

Ostatnio powszechnie spotykanym środkiem ochronnym są jaskrawe, odblaskowe kamizelki. Dzięki nim operatorzy maszyn i kierowcy samochodów mogą łatwo odrzec kolegów - to pozwala uniknąć wielu zagrożeń.


Bezpieczeństwo na budowie

Do tej pory pisałem o bhp raczej w odniesieniu do prac biurowych, administracyjnych i tym podobnych, mało niebezpiecznych zawodach. Tym razem chciałbym zacząć temat prawdopodobnie najbardziej kojarzący się z wypadkami przy pracy.

Oczywiście chodzi o bhp w budownictwie.

Praca na budowie, zwłaszcza w naszym kraju kojarzy się z lekceważeniem wszelkiego bezpieczeństwa. Na szczęście, najgorsze w tej kwestii, minęło razem z epoką. Obecnie firmy budowlane dbają o bezpieczeństwo pracowników. W nieciekawej sytuacji są pracownicy zatrudniani na czarno. To prawdopodobnie tacy ludzie bardzo często ulegają niebezpiecznym wpadkom.

Na placu budowy zasadniczo każda praca jest potencjalnie niebezpieczna. Począwszy od wszelkich prac na wysokościach, prac na rusztowaniach, przy budowie konstrukcji dachów. Niestety często zdarza się, że wypadki przy takich pracach kończą się tragicznie. Dlatego niezbędna jest wysoka ostrożność i bardzo gruntowne przeszkolenie pracowników wykonujących takie prace. Nie wolno zapominać, że upadek nawet z kilku metrów może skończyć się poważnymi obrażeniami, a nawet śmiercią. Kask to zdecydowanie za mało.

W następnym tekście postaram się przeanalizować kolejne aspekty pracy na budowie w zakresie bhp.


Bezpieczne narzędzia

W obecnym tekście chciałbym omówić nieco inny temat niż zwykle. Dotychczas pisałem o temacie szkoleń bhp w firmach, tym razem postanowiłem napisać coś z własnego doświadczenia.

W dzisiejszych czasach istnieją liczne narzędzia elektryczne, umożliwiają one szybkie i łatwe wykonanie różnego rodzaju prac. Prawdopodobnie największy wybór narzędzi elektrycznych zajmują te wykorzystywane na budowie i remoncie. Ich użytkowanie przyspiesza i ułatwia prace, nawet w rękach kompletnego amatora. Jednak może wiązać się z kilkoma niebezpieczeństwami.

Pierwszym niebezpieczeństwem (czego nie ma opisanego w instrukcjach) jest problem obciążenia elektrycznego przewodów. Trzeba pamiętać, że każde narzędzie elektryczne pobiera określoną moc podczas pracy a jeśli podłączymy kilka narzędzi do jednego przewodu o niewielkiej grubości może się to skończyć nie tylko ich nieprawidłową pracą spowodowaną spadkami napięcia ale i uszkodzeniem samych narzędzi jak i przewodu. Pół biedy jeśli zadziałają bezpieczniki ale tak czy inaczej pozostaje możliwość porażenia prądem lub zapalenia się w wyniku zwarcia.