O pożyczkach

Dodane: 01-11-2014 09:36
O pożyczkach Pożyczki pod zastaw są dobrą formą szybkiego pożyczania. lombard szczecin prezentujemy informacje związaną z tematem pożyczek.

Odpowiedzialność Banków?

Myślę, że banki ponoszą sporą winę, bo udzielały pozyczek bez jakiegokolwiek zabezpieczenia, na...przykład z zerowym wkładem własnym (mowa oczywiście o kredytach hipotecznych). Dopiero od niedawna KNF zarządza obowiązkowy wkład własny na poziomie 5%, od 2015 roku będzie to już 10%, a od 2016 15%. Nie ma już także możliwości zaciągnięcia kredytu we franku, lub w euro, chyba że się w tej walucie zarabia. Można twierdzić, że te ograniczenia wpłyną na spadek udzielanych kredytów hipotecznych, jednak w efekcie nie będzie również tak wielu kredytobiorców, mających problemy ze spłatą. Jest więc to dla konsumenta tak naprawdę lepsze. Mimo to, nie wszyscy zdają sobie sprawę, że wkład własny jest niezwykle ważny, przy tak wielkiej inwestycji, jaką jest zakup nieruchomości.


Co to jest kredyt inwestycyjny?

Kredyt inwestycyjny ? kredyt bankowy przeznaczany na finansowanie realizowanych przez kredytobiorcę przedsięwzięć, których celem jest odtworzenie, modernizacja lub powiększenie wartości majątku trwałego, jak również zakup wartości niematerialnych i prawnych bądź nabycie udziałów w przedsiębiorstwach lub długoterminowych papierów wartościowych.

Warunkiem uzyskania kredytu inwestycyjnego jest pozytywny wynik prowadzonej przez bank analizy ekonomiczno-finansowej kredytowanego przedsięwzięcia inwestycyjnego. Udzielając kredytów inwestycyjnych, bank zwykle wymaga udziału własnego przedsiębiorstwa, co redukuje ryzyko kredytowe ponoszone przez bank. Większe kredyty inwestycyjne często mają formę kredytów konsorcjalnych.

Kwota kredytu może zostać przekazana kredytobiorcy od razu w całości. Kredyt inwestycyjny może także być wypłacany w transzach lub mieć formę linii kredytowej. W pierwszym przypadku uruchamianie kolejnych transz jest zwykle warunkowane spełnieniem zobowiązań umownych. W drugim przypadku ? linii kredytowej ? umowa kredytowa nie precyzuje obowiązujących terminów i kwot wypłat środków.

Kredyt inwestycyjny udzielany jest na ogół na dłuższe okresy, a schematy spłat mogą być następujące:

równe raty kapitałowe, co jest równoważne malejącym ratom sumarycznym, gdyż odsetki są naliczane od coraz niższego kapitału;
równe raty sumaryczne (raty annuitetowe).

W zależności od umowy z bankiem, istnieje też możliwość jednorazowej spłaty kapitału w dacie zapadalności kredytu (ang. bullet repayment) lub przyjęcie nieregularnego schematu spłat kapitału, ustalonego indywidualnie dla danego kredytu.

Źródło: http://pl.wikipedia.org/wiki/Kredyt_inwestycyjny


A może jednak pożyczyć?

Sezon wakacyjny trwa. Według statystyk 28% nie pojedzie w tym sezonie na żadne wakacje, większa część wyjeżdżających spędzi urlop w kraju, a za granicę uda się co siódmy.

Jednak wielu Polaków wakacyjny wyjazd zamierza sfinansować kredytem. Czy to jest dobry pomysł? Cóż, urlop jest konieczny, po to by zregenerować siły i nie zwariować. Psycholodzy podkreślają, że spędzenie wolnego czasu na własnej kanapie, nie zapewni prawdziwego odpoczynku. Brak urlopu źle wpływa wydajność pracy, bardzo źle wpływa też na nastrój, a w skrajnych wypadkach może prowadzić do depresji.