permission marketing) opracowaną przez Setha Godina

skuteczne pozycjonowanie lublin
Inbound marketing jest bezpośrednio związany z koncepcją tzw.

marketingu za przyzwoleniem (z ang.

permission marketing), opracowaną przez Setha Godina, zgodnie z którą, odbiorca danego przekazu marskuteczne pozycjonowanie lublin .