Udowodnił że analizując treść polubionych przez

skuteczne pozycjonowanie dąbrowa górnicza
W 2012 roku polski psycholog Michał Kosiński wykorzystał metodę OCEAN, czyli opartą na teorii wielkiej piątki metodę badania osobowości.
Pomimo że sama metoda powstała w latach osiemdziesiątych ubiegskuteczne pozycjonowanie dąbrowa górnicza .