Artykuł o stomatologii - poradnik dla pacjentów

czynach ich ewentualnego odrzucenia. Implantoprotetyka stomatologiczna - odbudowa uzębienia na implantach, pozwala na osiągnię

Dodane: 12-06-2019 14:19
Artykuł o stomatologii - poradnik dla pacjentów Dentysta Chorzów

Impalntologia

Implantologia - nauka o wprowadzaniu implantów do żywego organizmu, ich interakcjach, budowie, właściwościach i warunkach niezbędnych do "przyjęcia się" wszczepu oraz przyczynach ich ewentualnego odrzucenia.

Implantoprotetyka stomatologiczna - odbudowa uzębienia na implantach, pozwala na osiągnię